Chirurgia i periodontologia

Konsultacja chirurgiczna 150 PLN

Konsultacja periodontologiczna 200 PLN
PLAN LECZENIA + 150 zł

Założenie szwów 30 PLN

Opatrunek do zębodołu 30 PLN

Usunięcie zęba jednokorzeniowego PROSTE (w tym znieczulenie / opatrunek) 100 PLN

Usunięcie zęba wielokorzeniowego PROSTE (w tym znieczulenie / opatrunek) 150 PLN

Usunięcie korzenia zęba (w tym znieczulenie / opatrunek) 200 – 250 PLN

Usunięcie ósemki (w tym znieczulenie / opatrunek) 250 - 500 PLN

Usunięcie zęba częściowo/całkowicie zatrzymanego (w tym znieczulenie / opatrunek 500 PLN

Resekcja wierzchołka korzenia – siekacze / kły z regeneracją kości 1500 PLN

Resekcja wierzchołka korzenia – przedtrzonowce z regeneracją kości 1700 PLN

Resekcja wierzchołka korzenia – trzonowce z regeneracją kości 1900 PLN

STEROWANA REGENERACJA TKANEK zabieg ogólny, z ekstrakcją, ew użyciem zębów jako biomateriału,lub innego biomateriału - regeneracja frag. wyrostka przed implantacją 4000 PLN

Augmentacja kości od 1500 PLN

Dekapiszonada - wycięcie dziąsła przy ósemce z szyciem 350 PLN

Kiretaż zamknięty 1 -3 zęby 200 PLN

Kiretaż otwarty z szyciem 1 – 3 zębów 600 PLN

Kiretaż otwarty z szyciem powyżej 3 zębów +100 PLN za każdy kolejny ząb

Chirurgiczne usunięcie zmiany na błonie śluzowej z szyciem 350 PLN

Badanie histopatologiczne 200 PLN

Hemisekcja z osteoplastyką z szyciem 700 PLN

Radektomia z osteoplastyką z szyciem 700 PLN

Chirurgiczne wydłużenie korony zęba – 1 ząb 400 PLN

Chirurgiczne wydłużenie korony zęba – 2 zęby i więcej +250 PLN za każdy ząb

Plastyka przedsionka 600 PLN

Gingivektomia, Gingivoplastyka 600 PLN

Plastyka wędzidełka wargi, języka 400 PLN

Leczenie zmian na błonie śluzowej 100 PLN

Poszerzenie strefy dziąsła związanego – 1 ząb Metodą wolnego przeszczepu nabłonkowego pobranego z podniebienia twardego lub wytworzenia płatu mostkowego przy wyrzynającym się zębie od 1500 PLN plus 500PLN każdy następny ząb

Poszerzenie strefy dziąsła związanego przy implancie od 2000 PLN

Pokrycie recesji – 1 ząb 1500 PLN plus 1000 PLN każdy następny ząb Dodatkowo koszt matrycy

Usunięcie zęba z przeszczepem krążka i biomateriałem 2000 PLN

Użycie młynka do mielenia zębów jako biomateriału 600 PLN

Odsłonięcie zęba wraz z naklejeniem zamka otodontycznego 1200 PLN

Zapobieganie resorpcji kości po ekstrakcji zęba 200 - 300 PLN

Zamknięcie połączenia ustno – zatokowego 500 PLN

Tunelizacja od 1200 PLN

Bikuspidacja od 1200 PLN

Korekta Guza Szczęki +CGF 650 PLN